nhược điểm của cấy ghép implant

Ưu và nhược điểm của giải pháp cấy ghép implant

Cấy ghép implant là phương pháp trồng một hay nhiều răng cho hàm răng, nhằm phục hồi răng về mặt thẩm mỹ và cả chức năng ăn nhai của răng. Đây là phương pháp thẩm mỹ phục hồi và bảo... Chi tiết