niềng răng mặt lưỡi

Niềng răng mặt trong hay niềng răng mặt lưỡi

Ngoài phương pháp niềng răng bằng cách gắn những mắc cài bằng kim loại hay mắc cài sứ lên mặt ngoài của răng. Gây mất thẩm mỹ, đặc biệt là những bạn cần phải giao tiếp nhiều thì việc các... Chi tiết