răng bị nhiễm tetracycline

Cách khắc phục khi răng bị nhiễm Tetracycline

Tetracycline là một loại kháng sinh. Ngày nay còn có các thuốc kháng sinh cùng nhóm với Tetracycline như: Doxycycline, Minocycline… Nếu như đang mang thai hoặc trẻ dưới 7 -8 tuổi mà sử dụng các thuốc này thì có... Chi tiết