tiếp sức mùa thi

Nha Khoa Sài Gòn B.H đồng hành tiếp sức mùa thi 2014

Tiếp sức mùa thi 2014 – Sáng ngày từ 30 tháng 6 năm 2014 tại Cơ sở chính của trường, Hội sinh viên trường đã tổ chức ra quân chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2014 để bắt đầu... Chi tiết