trồng răng giả có bị hôi miệng không

Sau khi trồng răng giả có bị hôi miệng không?

Nhiều bệnh nhân lo lắng trồng răng giả có bị hôi miệng không. Kỹ thuật trồng răng và cách chăm sóc sau trồng răng sẽ quyết định tới vấn đề hôi miệng hay không Hôi miệng luôn là nỗi ám... Chi tiết