trung tâm nha khoa Sài Gòn B.H

Nhổ 4 chiếc răng khôn có làm sao không?

Chào bác sĩ! Năm nay tôi 30 tuổi, vì răng của tôi bị sâu và mọc lệch nên tôi đã nhổ bỏ 4 cái răng bên trong cùng hay còn gọi là răng khôn ở cả hai hàm. Năm ngoái tôi... Chi tiết