trường hợp không cần lấy tủy khi bọc răng sứ

Bọc răng sứ thẩm mỹ có cần lấy tủy không?

Thật sự thì không ai bắt buộc là khi bọc răng sứ thẩm mỹ thì phải lấy tủy cả. Chỉ một vài trường hợp thật sự cần thiết thì bác sĩ mới thực hiện lấy tủy răng cho bạn, vì... Chi tiết