Ưu điểm của Straumann implant

Ưu điểm của Straumann implant dùng để cấy ghép

Hiện nay ở Việt Nam kỹ thuật cấy ghép implant đã trở nên khá phổ biến, vì thế implant không đơn thuần chỉ có một loại duy nhất. Sau đây Nha khoa Sài Gòn B.H sẽ tư vấn giúp bạn... Chi tiết