veneer

Răng xấu có nên sử dụng mặt dán sứ Veneer?

Răng tôi có màu xấu, đi làm răng thì được khuyên nên dán mặt dán sứ. Bác sĩ cho tôi hỏi, phương pháp này có khác gì với phương pháp trám răng? Chỉ định và ảnh hưởng của nó tới... Chi tiết