tỷ lệ thành công của implant

Chịu lực tức thì trên trụ implant

Các nghiên cứu và thực nghiệm lâm sàng đã cho thấy chịu lực tức thì trên trụ implant đạt được tỉ lệ thành công tương đương với tỉ lệ thành công được báo cáo với phương thức implant chịu lực... Chi tiết