cấy ghép implant trong thời điểm nào

Thời điểm nào cấy ghép implant tốt nhất?

Nếu bạn bị mất răng thì nên cấy ghép implant càng sớm càng tốt, để tránh trong trường hợp mất răng quá lâu dẫn đến tiêu xương nhiều, gây khó khăn cho việc phục hình răng sau này. Vậy thì... Chi tiết