đánh bóng răng

Cạo vôi đánh bóng có thể làm trắng răng hơn không?

Cạo vôi đánh bóng răng có làm cho răng trắng lên được không thưa bác sĩ. Răng em hơi vàng, em muốn làm cho răng mình trắng hơn vì tính chất công việc của em phải giao tiếp và gặp... Chi tiết