hậu quả mất răng

Mất răng và hậu quả của nó

Do bệnh lý hay do nhiều nguyên nhân khác nhau dẫn đến việc mất răng. Có thể mất một hay nhiều răng một lúc gây cho bạn những khó khăn trong việc ăn uống, sinh hoạt. Làm mất thẩm mỹ... Chi tiết