Tổng kết chương trình từ thiện lần 9

Tổng kết chương trình từ thiện lần 9

“Cái kết đẹp của chương trình từ thiện lại một lần nữa kết nối những tấm lòng nhân ái của mái nhà chung Nha khoa Sài Gòn B.H với cộng động.“ Để tiếp nối thành công cho những chương trình... Chi tiết