Tỷ lệ thành công của cấy ghép implant

Tỷ lệ thành công của cấy ghép implant là bao nhiêu?

Phương pháp cấy ghép implant đã xuất hiện từ lâu đời, và cho đến nay người ta không còn nghi ngờ gì về tỷ lệ thành công của cấy ghép implant nữa. Nhưng một vài người vẫn còn băn khoăn... Chi tiết